Покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици Сент Андрюс, Шотландия 1963 г .

Писмо вх.№181/18.05.1963г. с покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици 16-18.10.1933г. в Сент Андрюс, Шотландия, регистрационни форми и...