Писмо вх.№181/18.05.1963г. с покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици 16-18.10.1933г. в Сент Андрюс, Шотландия, регистрационни форми и предварителна програма на конференцията. Приложен е и български превод на поканата.