Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица 1964 г.

Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица от 16.09.1964г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино 1964 г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино. Предлага се да се иснесат по-ценните образци от варовикови обраувания поради невъзможност да се запази...

Доклад от П. Берон за проведена пещерна експедиция в Северозападна България 1961 г.

Доклад от П. Берон за пещерна експедиция, проведена от Комитета за пещерен туризъм към БТС от 28.01. до 03.02.1961г. в Северозападна България. Разрешително от ГУГ №1446/27.01.1961г/.