Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино. Предлага се да се иснесат по-ценните образци от варовикови обраувания поради невъзможност да се запази пещерата, тъй като се намира в средата на кариера на ДИП "Калцит"