Във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано съвещание. 1968 г.

Писмо от Отделението за Биологически науки към БАН, изх. № 14-35/06.03.1968 г. във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано ново съвещание със заинтересованите...

Разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение 1963 г.

Писмо вх.№202/10.06.1963г. до КЗП, с което КГГП уведомява за дадено разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение.

Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия" 1963 г.

Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия": подготовка за изкореняване на гора; допускане на лов на диви свине; незаконна сеч.

Писмо от Министерството на народното здраве относно огнище на туларемия в резервата "Сребърна" 1962 г.

Писмо от 18.06.1962г. Министерството на народното здраве относно огнище на туларемия в резервата "Сребърна", с което се търси съдействието на КЗП за провеждането на необходимите десенсекционни и...

Писмо от ОФ - гр. Елхово за опасност от замърсяване расата на колхидския фазан 1962 г.

Писмо от 01.03.1962г. на Разширения състав на Обществения контрол при Градския комитет на ОФ - гр. Елхово за опасност от замърсяване расата на колхидския фазан поради намерението на Ямболския...

Писмо от Алекси Петров относно голямото биоразнообразие в блатото "Сребърна"1941 г.

Писмо от Алекси Петров относно голямото биоразнообразие в блатото "Сребърна". Изказва мнение, че там трябва да се забрани лова и риболова и да се направи всичко възможно да се запази блатото като...