Становище на Дружеството на лесовъдите относно предложението за преместване на лесовъдния отдел на СУ в Пловдив 1945 г.

Аргументирано отрицателно становище на Дружеството на лесовъдите относно предложението за преместване на лесовъдния отдел на СУ в Пловдив. Подписано е от Ю. Михайлов - Председател на Дружеството...

Становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители 1945 г.

Работен вариант на становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители във връзка с резолюцията от Първия конгрес на ОФ, състоял се на 9-12.03.1945г. "...да се...

Окръжно №2 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ и презаписване 1945 г.

Окръжно №2 на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ. Дават се инструкции за презаписване на всички членове на дружеството след попълване на...

Становище за залесяване с бързорастящи дървесни видове с оглед на нуждите от дървесина 1945 г.

Становище на Н. Пенев за увеличаване на дървопроизводството чрез залесяване с бързорастящи дървесни видове .

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г. Документът е силно увреден.

Рецензия за книгата "Опростени методи за таксиране на горите" 1944 г.

Рецензия от д-р Ю. Духовников към превода на книгата на Н. П. Анучин "Опростени методи за таксиране на горите", издадена през 1943г.

Протокол от заседание на на Управителният съвет на СЗРП, 1943 г.

Протокол от заседание на на Управителният съвет на СЗРП, състояло се на 24.12.1943 г.

Заповед на МЗДИ за назначаване на комисия за определяне основите на устройството на народен парк "Витоша" 1943г.

Заповед №727/07.05.1943г. на МЗДИ за назначаване на комисия за определяне основите на устройството на народен парк "Витоша" 1943г.

Програма на посещението на д-р Клозе и д-р Хуен в България 1942 г.

С писмо вх.№6/20.07.1942г. директорът на Дирекция на горите и лова при МЗДИ представя на СЗРП програмата на д-р Клозе и д-р Хуек от Германския институт за защита на природата - гр. Берлин за...

Страници