Разписка за получени екземпляри от сборника на СЗРП за продажба 1948 г.

Разписка за получени 100 бр. екземпляри от сборника на СЗРП за продажба от 11.06.1948 г. Подписа е нечетлив.

Фактура за закупена газ от парк "Витоша" 1941 г.

Фактура№014630/21.01.1941г., издадена от дружество "Петрол" за закупена газ от парк "Витоша" .