Фактура№014630/21.01.1941г., издадена от дружество "Петрол" за закупена газ от парк "Витоша" .