Писмо на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№191/05.06.1964г. на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се в Найроби, Кения през м. септември 1963г.

Писмо до КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо вх.№185/30.05.1964г. от IUCN с предложение за получаване на копие от френското издание на сборника на VIII-мия конгрес на IUC и материалите от IX-то техническо съвещание, състояли се през м...

Писмо на КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№132/20.04.1964г. до IUCN със запитване дали могат да се получат материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се през м. септември 1963г. в Найроби, Кения

Писмо относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП 1963 г.

Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN...

Покана до КЗП за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1963 г.

С писмо изх.№123/03.04.1963г. КЗП уведомява Председателя на БАН за получената покана за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN и иска разрешение за изпращане на делегат /председателя на...

Покана до КЗП за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1963 г - оригинал на френски език

Писмо вх.№101/10.03.1963г. с покана за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN, подписано от Хю Елиът /Главен секретар на IUCN/, регистрационна форма и предварителната програма за...

Кореспонденция относно българско участие в конгреса на IUCN в Найроби, Кения 1963 г.

Писмо изх.№7/10.01.1963г. със запитване конгреса на IUCN в Найроби, Кения, подписано от Г. Паспалев.
Писмо вх.№111/28.03.1963г. с програмата на конгреа, подписано от Хю Елиът - ген.секретар...