Афиш за лекция на 28.01. (предполага се 1930г.) на проф. Тодор Димитров на тема "Защита на горите", организирана от СЗРП, Дружество на българските лесовъди. Във фонд СЗРП се съхранява и писмо с изх. № 132/26.12.1929 г.  и вх № на СЗРП 4/02.01.1930 г., което съобщава за организирана от Дружеството на българските лесовъди  сказка за опазване на горите на проф. Т. Димитров през януари 1930 г.