Доклад от Ал. Петров относно нередности в резервата "Горна Топчия" след проверка наредена от ГУГ по препоръка на КЗП. Установени са нарушения като организиране на несанкциониран лов на диви свине, лов на фазани без уведомяване на комисията, незаконна сеч на територията на резервата. Авторът предлага да се изработи Правилник за стопанисването на резервата.