Доклад от Ал. Петров относно нередности в резервата "Горна Топчия" 1963 г.

Доклад от Ал. Петров относно нередности в резервата "Горна Топчия" след проверка наредена от ГУГ по препоръка на КЗП. Установени са нарушения като организиране на несанкциониран лов на диви свине...

Кореспонденция между КЗП и КГГП относно нарушения в резервата "Горна Топчия" 1963 г.

Кореспонденция между КЗП и КГГП относно нарушения в резерват "Горна Топчия" през 1963г.
Съдържа сигнали за нарушения и предложения за мерки по тях.

Постановление за резервата "Горна Топчия", Ямболска околия, 1948 г.

Обявление за разгласяване № ЗП/42-13548 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13426 с дата 23.10....