Писмо с изх. № 728/20.06.1932 г. от Български туристически съюз, софийски клон "Фонфон", до СЗРП (вх. № 2) обосновава нуждата от опазването на Витоша и кани СЗРП да изпрати представители на първо заседание на комитет "Спасете Витоша" в дружество "Славянска беседа" на 4 юли.