Благодарствено писмо от софийския клон на БТС за изнесена сказка от проф. Ст.Петков 1937 г.

Писмо изх.№81/16.04.1937г. от Българския туристически съюз. Софийския клон на БТС "Алеко Константинов"изказва най-голяма благодарност за изнесена от проф. Ст.Петков сказка на тема "Гора и туризъм...

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц...

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 317/ 30.05.1933 г. до СЗРП (вх. № 14), в отговор на писмо от 17 май от СЗРП, съобщава преставителите на БТС: д-р П. Пеев, Иван Ставрев и Павел Кебърле с мандат до 1934 г.

Комитет "Спасете Витоша" - обосновка и покана за първо заседание

Писмо с изх. № 728/20.06.1932 г. от Български туристически съюз, софийски клон "Фонфон", до СЗРП (вх. № 2) обосновава нуждата от опазването на Витоша и кани СЗРП да изпрати представители на първо...

БТС по искането на СЗРП за предложения за природни паметници на Витоша

Писмо с изх. № 182/16.04.1932 г. от Централно настоятелство на Български туристически съюз в отговор на окръжно писмо на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане за предложения за природни паметници, които...

Искане от БТС на списък на УС на СЗРП

С писмо № 58/11.02.1932 г. Централното настоятелство на БТС иска да му бъде предоставен списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП.

Придружително писмо от БТС към брошура от международен планинарски форум

Придружително писмо № 521/ 02.10.1931 г. от БТС към изпащана до СЗРП брошура от международна планинарска конференция с включена статия на проф. Валери Гьотлъ за защита на природата.

Представители на БТС, членски внос и статия за дейността на СЗРП, 1931

Писмо № 516/26.09.1931 г. в отговор на писмо №7/17.09.1932 г. съобщава представителите на БТС в СЗРП:

  1. д.р Пею Пеев
  2. Павел Кебърле
  3. Иван Ставрев

Определя...