Кореспонденция между КЗП и КГГП относно нарушения в резерват "Горна Топчия" през 1963г.
Съдържа сигнали за нарушения и предложения за мерки по тях.