Писмо от 25.11.08г на АПБ до ДНСК информиращо за нови факти относно строителството на лифт "Картала", 2008г