Покана, изпратена до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник, да изнесе сказка пред членовете му 1938 г. Сказката се е провела на 18/19.05.1938г.