Писмо до проф. Ст. Петков относно основаване библиотека на БНСЗП 1947 г.

Проф. Н. Стоянов - председател на БНСЗП се обръща към проф. Ст.Петков - дългогодишен председател на СЗРП и Почетен председател на БНСЗП с молба да отстъпи книги и списания за създаване на...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1942 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 11.09.1942г. с участието на Директора на горите и лова Илия Стоянов.
Членове на настоятелството: Ив. Буреш (подпредседател), Сл. Лазаров (...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1941 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 03.12.1941 г., на което да се обсъди становище на съюза относно обявяване на м. "Аладжа манастир" и държавната гора "Хачука" за народни паркове....

Покана за събрание на Настоятелството на СЗРП 1939 г.

Покана за събрание на Настоятелството на СЗРП, насрочено за 09.06.1939 г. със списък на членовете и собственоръчните им подписи.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1938 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП, насрочено за 21.09.1938 г. Съдържа дневния ред и е собственоръчно подписана от адресатите. Включена е и ръкописната чернова на поканата.

Покана до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник да изнесе сказка пред членовете му 1938 г.

Покана, изпратена до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник, да изнесе сказка пред членовете му 1938 г. Сказката се е провела на 18/19.05.1938г.

Комисия, която ще се яви пред министрите на земеделието и на търговията и ще ги информира за работата на каменните кариери на Витоша

Копие на писма с изх. №№ 19, 20, 21/25.11.1937 г., адресирано до Стр. Димитров, проф. Н. Стоянов и проф. Ст. Петков. Споменатите лица са определени за членове на комисия, която ще се яви пред...

Благодарствено писмо от софийския клон на БТС за изнесена сказка от проф. Ст.Петков 1937 г.

Писмо изх.№81/16.04.1937г. от Българския туристически съюз. Софийския клон на БТС "Алеко Константинов"изказва най-голяма благодарност за изнесена от проф. Ст.Петков сказка на тема "Гора и туризъм...

Страници