Писмо от 22.01.1930г., с което Ив. Сокачев - председател на Трудово горско стопанство "Тича" кани проф. Ст. Петков да изнесе сказка за защитата на българската природа в с. Долен Чифлик и евентуално във Варна. Резолюция от Ст. Петков, че и двете сказки са проведени.