Покана с дата 1 март 1928 г. от Управителният комитет на Дружеството на българските лесовъди до делегатите-членове на общия комитет за защита на природата на първо заседание на същия, което ще се проведе на 5 март т. м. 

Делегати:

I. Дружество на българските лесовъди: проф. Т. Димитров, Т. Захариев, М. Д. Русков

II. Българско природоизпитателно дружество: д-р Ив. Буреш, проф. Николай Стоянов, Кирил Кузев

III. Българско ботаническо дружество : проф. Ст. Петков, проф. Никола Арнаудов, Николай Стоянов

IV. Българско туристическо дружество: Н. Галчев, проф. Ив. Раев, Вл. Христов

V. Ловна организация: д-р М. Тихов, д-р Д.Душков, Г. Ахтаров