Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 03.12.1941 г., на което да се обсъди становище на съюза относно обявяване на м. "Аладжа манастир" и държавната гора "Хачука" за народни паркове.
Поканени срещу подпис членове на настоятелството: Ст. Петков, Ив. Буреш, Н. Стоянов, К. Кузев, Н. Аджаров