Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 11.09.1942г. с участието на Директора на горите и лова Илия Стоянов.
Членове на настоятелството: Ив. Буреш (подпредседател), Сл. Лазаров (подпредседател) , Н. Пенев (секретар), К. Кузев (касиер), Н. Аджаров (представител на МЗДИ)