Указ №19/30.06.1937г. на Цар Борис III, с който се одобрява Правилник за прилагане на Наредба-закон за защита на родната природа от 16.03.1936г. Правилникът съдържа следните раздели:
I. Общи разпоредби
А.Задачи, предмет и ред за обявяване на защитените места
Б. Записване и отписване на местата, предмет на защита
II.Защитени места
А. Бранища
Б. Народни паркове
В. Природни паметници
Г. Природно-исторически места
Д. обществени хижи и др. сгради
III. Забранено и позволени действия относно защитените места
IV. Други мвста и предмети, които завинаги или временно се обявяват за защитени
V. Научни станции, хижи и др. сгради
VI. Наказателни разпореждания
VII. Управление