Писмо с изх. № №619/13.04.1938 г. от Български рибарски съюз до Председателя на СЗРП в отговор на писмо №30. Съобщава имената и данните за връзка с избраните за представител в СЗРП

  • проф. д-р Т. Моров
  • Г. Зашев