Писмо с изх. № 317/ 30.05.1933 г. до СЗРП (вх. № 14), в отговор на писмо от 17 май от СЗРП, съобщава преставителите на БТС: д-р П. Пеев, Иван Ставрев и Павел Кебърле с мандат до 1934 г.