С писмо № 299/26.08.1930 г. Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП  (вх. № 2) своите  представители:

Д-р Ив. Велков - уредник в Народния музей

Д-р Пею Пеев - директор на Контрола на Застрахователните дружества

Васил Баев - секретар на Германо-българската търговска камара