Изложение относно безразборна сеч на гори и др. посегателства върху природата

Изложение от Българското туристическо дружество, клон Голо бърдо № 67/28.06.1932 г. до Софийския секционен лесничей с копие до СЗРП относно безразборна сеч на гори и други посегателства върху...

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

Резолюции на Висш туристически съвет пра Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на Висшия туристически съвет пра Българското туристическо дружество от заседанията му на 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални...

Списък на клоновете на БТС към януари 1931 г.

Писмо от Централното настоятелство на Българското туристическо дружество с номер 469/05.01.1931 г. дава списък на дружествените клонове и съобава, че ще даде списък на предложения за обекти за...

Изложение до Министъра на Народната просвета относно опазването на пловдивските тепета

Изложение с вх. № 3/02.12.1930 г. от Хр. Пашков от Пловдив адресирано до Министъра на народната просвета с копия до Дружеството за закрила на родната природа, до Българското туристическо дружество...

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

С писмо № 299/26.08.1930 г. Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП  (вх. № 2) своите  представители:

Д-р Ив. Велков - уредник в Народния музей...

Смяна на представителите на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо № 332/07.05.1930 г. на Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП замяната на предишните представители с нови: Иван Раев и Павел Кебърле.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо с изх. № 332/ 07.05.1930 г. до СЗРП, съобщава преставителите на БТД за 1930 г.:  Иван Раев и Павел Кебърле, които...

Покана за конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества

Покана до Председателя на СЗРП от Българското туристическо дружество с изх. № 258/14.09.1929 г. за участие в 4 конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества на 22-25.09.1929г. в ...

Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата

Писмо № 32/ 21.02.1929 г . от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество моли за новини от Комитета за защита на природата.

Страници