В отговор на писмо от 21.01.1928 г., писмо № 50/ 03.02.1928 г. от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество до Дружеството на българските лесовъди като инициатори на обща дейност за защита на природата (получено с вх. № 70/07.02.1928 г.), съобщава представителите на БТД в комитета:

  1. Н. Галчов, адвокат
  2. проф. Ив. Раев
  3. Вл. Христов, прокурор