Приложение към Протокола за проведена 72-часова проба на лифт Паничище 2009 г.