Проекто-правилникът за прилагане на Наредбата-закон за защита на родната природа  допълва наредбата, утвърдена с указ №81/16.03.1936 г. и публикуван в държавен вестник брой 59/16.03.1936 г. Той включва:

  1. Общи разпоредби - цели, предмет и ред за обявяване
  2. Бранища
  3. Народни паркове
  4. Природни паметници
  5. Природно-исторически места
  6. Други места и предмети, които се подвеждат завинаги или временно под защита на Наредба-закон за защита на родната пиррода
  7. Научни станции, хижи и др. сгради
  8. Наказателни разпореждания
  9. Управление