Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища, разработена и одобрена на 16.11.1961г. от Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/
Приложено е придружаващо писмо №650/07.12.1961г. от Комисията по защита на природата при Госплан на СССР