Международна биологическа програма на Международния съвет на научните съюзи 1964 г.

Международна биологическа програма на Международния съвет на научните съюзи 1964 г., наречена "Биологична основа на продуктивността и човешкото благоденствие"

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и...

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение на английски език

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение, превод на български

Първа световна конференция за национални паркове 30.06.-07.07.1962 г. Сиатъл, САЩ - предварително съобщение, превод на българки език

Учебна програма по Защита на природата 1961 г.

Учебна програма по Защита на природата, изготвена от Министерството на просветата и културата през 1961 г.

Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - копие на руски език

Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища, разработена и одобрена на 16.11.1961г. от Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/
Приложено е...

Програма на посещението на д-р Клозе и д-р Хуен в България 1942 г.

С писмо вх.№6/20.07.1942г. директорът на Дирекция на горите и лова при МЗДИ представя на СЗРП програмата на д-р Клозе и д-р Хуек от Германския институт за защита на природата - гр. Берлин за...

Програма на Съюза за повдигане на селото

Програма на Съюза за повдигане на селото, отпечатана в София, 1930 г. Включва:

  • Организации-членове
  • Програма:
  1. Просвета
  2. Стопанство
  3. ...