Писмо на Централното настоятелство  на Българското туристическо дружество с № 355/07.11.1928 г. съобщава за пезолюция за включване, членски внос и представители в СЗРП. Приложен е списък с адресите на избраните представители д-р Никола Караиванов, Павел Кебърле, Владимир Христов.