С писмо вх.№1/04.05.1942г. Ил. Стоянов - директор на Дирекция на горите и лова при МЗДИ изпраща до СЗРП
Заповед №1062/08.04.1942г., с която се забранява ловуването на всякакви животни през цялата година, унищожаването на гнезда, събирането на яйца, стрелянето с огнестрелно оръжие в района на Сребърна.