Публикуваме указания на МОСВ от последните седем месеца

 

 

На първата си пресконференция служебният министър на околната среда и водите спомена, че ще се наложи да преразгледа методическите указания за провеждане на процедури по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съместимост с целите на Натура 2000 мрежата, издадени от предходното правителство. 

Tags: 
Subscribe to RSS - МОСВ