Писмо на КЗП за необходимост от монтиране на плътна врата на пещерата "Снежанка" 1964 г.

Писмо изх.№305/12.11.1964г. на КЗП за необходимост от монтиране на плътна врата на пещерата "Снежанка"

Преписка по обявяване на новооткритата "Мраморна пещера" край гр. Берковица за защитен обект 1964 г.

Преписка по обявяване на новооткритата "Мраморна пещера" край гр. Берковица за защитен обект:
Писмо №III-3996/05.09.1964г. на Министерство на строежите с уведомление за открита пещера и...

Писмо на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "Лепеница" 1963 г.

Писмо 5651/04.11.1963г. на ОНС-Велинград относно план за благоустрояване на пещерата "Лепеница.
Писмо 13447/16.12.1963г. на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "...

Писмо относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи 1963 г.

Писмо изх.№189/29.05.1963г. относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи. Предлага се да се затвори входа на пещерата с решетъчна врата и да...

Писмо със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка в сп."Турист" за построена вараджийница в района на защитения обект и писмо 5161...

Преписка по повод статията "Да спасим чудните скали" в списание "Турист" 1963 г.

Преписка по повод статията "Да спасим чудните скали" в списание "Турист".
Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка...

Писма относно заблуждаваща информация, разпространявана от екскурзоводите в пещерата "Магура" 1963 г.

Писма относно заблуждаваща информация, разпространявана от екскурзоводите в пещерата "Магура" :
Писмо от 20.02.1963г. от БТС със сигнал за заблуждаваща информация, разпространявана от...

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект 1962 г.

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект за запазването на редки видове прилепи. Писмото е заведено в КЗП под вх.№44/23.01.1962г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" 1961 г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" поради незавършило изследване и картиране от БАН 1961 г.

Писмо на КЗП относно монтиране врата на входа на пещерата "Снежанка" 1961 г.

Писмо изх.№69/13.09.1961г. на КЗП със запитване дали е монтирана врата на входа на пещерата "Снежанка", което е хеобходимо за да започне картирането и проучването на пещерата и отрицателен...

Страници