Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" 1969 г.

Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" бр.15/26.04.1969 г.

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 1969г.

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 21.02.1969г. за природни паметници в околностите на Стрелча.

Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев в. "Работническо дело" 1969 г.

Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев - директор на предприятие "Лесопаркове" в. "Работническо дело" 17.01.1969 г.

Статия "Повече грижи за дивеча" от Никола Христосков в. "Работническо дело" 1968 г.

Статия "Повече грижи за дивеча" от Никола Христосков - директор на лова при МГГП, в. "Работническо дело" от 18.12.1968 г.

Статия "Борове и липи" край "Албена" от Иван Чернев, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Борове и липи" край "Албена" от Иван Чернев, в. "Кооперативно село"16.07. 1968г.

Статия "Писма от читатели. Стрелба по красотата" от Никола Йоцов, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Писма от читатели. Стрелба по красотата" от Никола Йоцов, в. "Кооперативно село"07.07.1968г.

Статия "Расте стадото от зубри" от Иван Добрев, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Расте стадото от зубри" от Иван Добрев, в. "Кооперативно село" 04.07.1968г.

Статия за горско стопанство "Снежана" със снимка на Дерменски бор, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия за горско стопанство "Снежана" със снимка на Дерменски бор, в. "Кооперативно село" 25.06.1968г.

Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 16.06.1968г. за Чаирските езера в Западни Родопи.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 11.06.1968г. за пресконференция на Владимир Калайджиев.

Страници