Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 17.01.1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" бр.14/14.01.1970г.

Статия "Приказка от зеленина и бетон" от Й. Гранитски, в. "Вечрни новини" 1970г.

Статия "Приказка от зеленина и бетон" от Й. Гранитски, в. "Вечрни новини" 12.01.1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 03.01. 1970г.

Комисия за защита на природата при Българската академия на науките /Историческа справка/, 1969 г.

Чернова на историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките. Донументът е без дата, но вероятно е изготвена до края на 1969 г.

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 1969г.

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 28.12.1969г.

Статия "Странджа, отново открита", в. "Поглед" 1969г.

Статия "Странджа, отново открита", в. "Поглед" бр.50/15.12.1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 03.10.1969г.

Статия за 35 години от обявяването на парк "Витоша", 1969 г.

Юбилейно издание на СРГП Лесопаркове от  1969 г. за 35-тата годишнина от обявяването на парк "Витоша". Съдържа исторически обзор, анализ на проблемите на парка, перспективи за разширяване на...

Страници