Извадки от резолюцията на 1-во съвещания на СЗРП от 6 март 1962г

Извадки от резолюцията на 1-во съвещания на СЗРП от 6 март 1962г с приложени бележки.

Изложение "Защита на българската природа" по повод Деня на земята `(1948 г.?)

Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -...

Апел към приятелите на природата 1947 г.

Апел към приятелите на природата от Централното настоятелство на БНСЗП. В изпълнение на решенията на Конгреса на БНСЗП от 17.02.1947г. се призовават всички съчувственици на идеите на съюза да...

Статия "Новата конституция и защитата на природата" 1947г.

Статия "Новата конституция и защитата на природата" от д-р Д.Стефанов във в. Земеделско знаме" бр.102/12.01.1947г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал 1947 г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал с емблемата на БНСЗП.

Изказване на Никола Велев по случай седмицата на туристите 1946 г.

Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.

Изложение до Министъра на земеделието относно необходимостта от защита на природата 1945 г.

Изложение от Управителния съвет на СЗРП до Министъра на земеделието, в което подчертава необходимостта от опазване на природата и провеждане на широка разяснителна дейност сред населението. Като...

XVII-ти конгрес на Горския кооперативен съюз 1945 г.

Бр. 11 от 01.06.1945г. на вестник "Горски кооператор" е почти изцяло посветен на XVII конгрес на Горския кооперативен съюз, състоял се на 20-21.05.1945г. Отпечатан е подробен протокол на...

Стихотворение "Свободата"

Стихотворение "Свободата" - намерено сред документи на БНСЗП.

Ръкописни бележки за историята на ОФ

Ръкописни бележки за историята на ОФ, намерени сред документите на БНСЗП.

Страници