Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски /председател на Комисията за защита на природата при ЦС на БТС/, в. "Отечествен фронт"29.07.1965г.

Статия "Август. Зрелостта на лятото" от Йордан Веселинов, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Август. Зрелостта на лятото" от Йордан Веселинов, в. "Отечествен фронт" 29.07.1965г.

Статия "По разливите на Струма" от Г. Божинов, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "По разливите на Струма" от Г. Божинов, в. "Отечествен фронт" 27.07.1965г. за идеен проект за цялостна корекция на реката в отводняване на крайречните блата, изпявяне и удълбочване на...

Статия "Клептуза", в. "Работническо дело" 1965г.

Статия "Клептуза", в. "Работническо дело" 1965г.

Статия "Лято в Беловежската гора" от И. Новиков, в. "Правда" 1965г.

Статия "Лято в Беловежската гора" от И. Новиков, в. "Правда" 19.07.1965г.

Статия "Бъди другар с природата" от Г. Тодорчев, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Бъди другар с природата" от Г. Тодорчев, в. "Отечествен фронт" 04.07.1965г.

Статия "Пакостни ръце" от Ив. Божилов, в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия "Пакостни ръце" от Ив. Божилов, в. "Вечерни новини" 23.06.1965г.

Статия "От белоснежния Мусала до лазурния бряг" по случай 15 години екскурзионно летуване, в. Вечерни новини" 1965 г.

Статия "От белоснежния Мусала до лазурния бряг" по случай 15 години екскурзионно летуване, в. Вечерни новини" 11.06.1965 г.

Статия "Ще разнася ли Искър благодат и прохлада?...", в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия "Ще разнася ли Искър благодат и прохлада?...", в. "Вечерни новини" бр.4263/26.05.1965г. за почистване на реката и залесяване по бреговете и. Авторите Димитър Попов и Димитър Филизов са...

Статия "Разочарования в Рилския манастир" от Тодор Симеонов в."Вечерни новини" 1965г.

Статия "Разочарования в Рилския манастир" от Тодор Симеонов в."Вечерни новини" 25.05.1965г.

Страници