Статия "Създаването на лесопарк край Искъра не бива да се забавя" от инж. Д. Филизов, в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Създаването на лесопарк край Искъра не бива да се забавя" от инж. Д. Филизов, в. "Вечерни новини" 07.07.1964г. от поредицата от Панчарево до Курило Да разнася Искъра благодат и прохлада"...

Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Емеля Свистун в лоното на природата" - фейлетон от Степан Олейник, в. "Известия" 1964г.

Статия "Емеля Свистун в лоното на природата" - фейлетони от Степан Олейник /превод от украински на Валентин Корчагин/, в. "Известия" 28.06.1964г.

Статия "Погубва се природно богатсtво" от К. Симеонов, в. "Работническо дело" 1964г.

Статия "Погубва се природно богатство" от К. Симеонов, в. "Работническо дело" 24.06.1964г. за минерален извор в с. Марикостиново, Благоевградско.

Статия "Разумно да използваме природните богатства на Сибир", в. "Правда" 1964г.

Статия "Разумно да използваме природните богатства на Сибир", в. "Правда" 23.06.1964г.
Автори са видни деятели на науката в областта на геологията Ю. Ерве, О. Межлумов, Л. Ровонин, А. Слепян...

Статия "Озеленяването трябва да бъде в хармония с околната действителност" от Д. Димитров, в. "вечерни новини" 1964г.

Статия "Озеленяването трябва да бъде в хармония с околната действителност" от Д. Димитров, в. "вечерни новини" 16.06.1964г.

Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 1964г.

Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 17.05.1964г.

Статия "Нашият дълг към природата" в. "Работническо дело" 1964г.

Статия "Нашият дълг към природата" в. "Работническо дело" 10.05.1964г.

Брошура "Основни положения за устройството и работата на социалистическите бригади за технически прогрес" 1964 г.

Брошура "Основни положения за устройството и работата на социалистическите бригади за технически прогрес" 1964 г.

Статия "Ще я наречем "Природа", в. "Известия" 1964г.

Статия "Ще я наречем "Природа", в. "Известия" 26.04.1964г. за създаването на всесъюза организация - обединение на призводствени и търговски зоологически предприятия.

Страници