Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт 1965 г.

Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 01.10.1965 г.
Протоколи на Комисията на КЗП по унищожаване на билети за градски транспорт от 02.12.1965 г....

Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - следобедно заседание 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.09.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, Ст.Станчев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани са...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 18.06.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, М.Тошков, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдена е поканата за 9-тото...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.04.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Б.Китанов, Н.Боев, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдено е състоянието на природен...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.11.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, М.Тошков, Г.Василев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ст.Станчев, Ал.Петров, Н....

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.10.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.05.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, В.Миков, Хр.Спасов, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни въпроси.

Страници