Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП от 13.05.1958 г.
Разгледан е въпроса за свикване на общо събрание на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Б.Китанов, И.Буреш, Д....

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.04.1958 г.
Разгледан е доклад на Н. Згоров по възстановяване на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Ст.Станчев, Н....

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.04. 1958 г.
Разгледан е проект за постановление за защита на природата.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.03.1958 г.
Разглеждано е проект за постановление за защита на природа и проект за оустав на Съюза за защита на природата.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №5 на Бюрото на КЗП от 30.01. 1958 г.
Разгледан е преокт за постановление за защита на природата.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП 1957 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП от 26.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на КЗП 1957 г.

Протокол №2 от заседание на КЗП в състав ирил .Попов, Борис Китанов, Иван Буреш, Димитър Стефанов, Кирил попов, Иван Радев и Алекси Петров от 15.11. 1957 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов 1950 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов от 09.02.1950 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по законопроекта за защита на природата 1949 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по законопроекта за защита на природата от 25.02.1949 г.

Страници