Протокол №1 на Настоятелството на СЗРП 1943г.

Протокол от заседание на Настоятелството на СЗРП от 19.05.1943г., на което проф. Н. Стоянов е избран за представител на СЗРП в Комисията за установяване бъдещите основи на културно-стопанския план...

Протокол №7 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 11.09.1942г . - чернова

Чернова на Протокол №7 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 11.09.1942г. На заседанието са разгледани организационни въпроси относно резерватите в Вългария.

Протокол №6 на Настоятелството на СЗРП 1942 г.

Протокол от заседание на Настоятелството на СЗРП, състояло се на 10.06.1942г.
Т.1 Предложение за обяваване на м.Аладжа манастир за природен парк.
Т.2 Становище по искането на...

Протокол №5 на Настоятелството на СЗРП 1941г.

Протокол №5. от заседание на Настоятелството на СЗРП, състояло се на 22.09.1941г. В т.1 от дневния ред е обсъдено писмо №3154/29.10.1941г. на Дирекцията за външна търговия, касаещо списъка на...

Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №3 и 4 от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г.

Протокол №3/09.07.1942 г. и 4/26.09.1941 г. от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г. Двата протокола са на един двоен лист . Първият е машинопис с допълнителни вписвания с мастило, вторият...

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1941 г.

Ръкописна чернова на протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП, състояло се на 11.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г - чернова

Чернова на Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г

Протокол N4 от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1940г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП от 12.06.1940г. Разгледани са организационни въпроси.

Страници