Становище по чл.2, ал.2 №ПД-435(2)/24.03.2020 , ПИ:66528.501.337

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващ покрив на жилищна сграда в ПИ:66528.501.337"

Съгласувал: Д. Иванова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД75(2)/21.01.2020 , ПИ:66528.501.112

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с идентификатор:66528.501.112.1, находяща се в ПИ:66528.501.112"

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245)

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245) и изискано становище, свързано с...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2897(1)/03.12.2019

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в ПИ:66528.501.354 и изграждане на къщи за гости в ПИ:66528.501.353"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2887(1)/20.11.2019 , ПИ:66528.501.217

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на допълващо застрояване - гаражи в ПИ:66528.501.217 (УПИ I-217, кв.27)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2616(2)/05.11.2019 , ПИ:66528.501.577

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в ПИ:66528.501.577"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2744(1)/01.11.2019 , ПИ:66528.501.114

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на обект "Жилищна сграда със стаи за гости в ПИ:66528.501.114, Кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2463(1)/04.10.2019 , ПИ:66528.501.35 и ПИ:66528.501.36

Становище по чл.2, ал.2 относно план: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII и УПИ IX, кв.5 (ПИ:66528.501.35 и 66528.501.36) с цел промяна на площта на УПИ VIII и УПИ IX и застрояване в тях."

...

Страници