Писмо изх.№81/16.04.1937г. от Българския туристически съюз. Софийския клон на БТС "Алеко Константинов"изказва най-голяма благодарност за изнесена от проф. Ст.Петков сказка на тема "Гора и туризъм".