С писмо № 58/11.02.1932 г. Централното настоятелство на БТС иска да му бъде предоставен списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП.