БТС по искането на СЗРП за предложения за природни паметници на Витоша

Писмо с изх. № 182/16.04.1932 г. от Централно настоятелство на Български туристически съюз в отговор на окръжно писмо на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане за предложения за природни паметници, които...

Искане от БТС на списък на УС на СЗРП

С писмо № 58/11.02.1932 г. Централното настоятелство на БТС иска да му бъде предоставен списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП.

Придружително писмо от БТС към брошура от международен планинарски форум

Придружително писмо № 521/ 02.10.1931 г. от БТС към изпащана до СЗРП брошура от международна планинарска конференция с включена статия на проф. Валери Гьотлъ за защита на природата.

Представители на БТС, членски внос и статия за дейността на СЗРП, 1931

Писмо № 516/26.09.1931 г. в отговор на писмо №7/17.09.1932 г. съобщава представителите на БТС в СЗРП:

  1. д.р Пею Пеев
  2. Павел Кебърле
  3. Иван Ставрев

Определя...