Писмо № 516/26.09.1931 г. в отговор на писмо №7/17.09.1932 г. съобщава представителите на БТС в СЗРП:

  1. д.р Пею Пеев
  2. Павел Кебърле
  3. Иван Ставрев

Определя се годишна вноска за 1930 и 1931 г. по 1500 лв, общо дължими 3000 лв.

Писмото моли БТС да получи кратки сведения за дейностите на СЗДРП, които да бъдат популяризирани в съюзното издание "Български турист".