Придружително писмо № 521/ 02.10.1931 г. от БТС към изпащана до СЗРП брошура от международна планинарска конференция с включена статия на проф. Валери Гьотлъ за защита на природата.